Försäkringsbranschens Restvärderäddning / RVR-ledare

Restvärdeledare

 arbetar på uppdrag av Försäkringsbranschens Restvärderäddning

  • kan inom någon timma infinna sig på skadeplats, dygnet runt, året om
  • är brandbefäl med specialutbildning
  • kan utföra kloridmätningar för bedömning av saneringsbehov
  • tillvaratar försäkrings- och ägarintressen vid restvärderäddning
  • kan utföra restvärdeledaruppdrag genom telefonkonsultation

Restvärdeledare kallas ut vid många skador för att framförallt rädda egendom undan onödig förstörelse. Många skador kräver samordning och koordination både vad gäller materiella och personella resurser.

Restvärdeledarens uppdrag spänner över hela försäkringsområdet, det vill säga både efter brand-, vatten-, trafik- och övriga egendomsskador, och innefattar många tekniker. Restvärdeledaren gör också en stor social insats genom att ta hand om skadedrabbade personer som kan ha svårt att hantera en kaotisk situation. Försäkringsgivarnas fullmakter ger restvärdeledaren behörighet och möjlighet att rekvirera olika resurser, bland annat entreprenörer, som behövs för att fullgöra uppgiften. Restvärdeledarens uppdrag varar intill dess varje objekts försäkringsgivare eller ägare själv är beredd att ta över ansvaret för sin skada. Generellt gäller en uppdragstid om högst 48 timmar, tid därutöver kräver särskild beställning.

Det finns cirka 80 restvärdeledare som är tillgängliga över hela landet. De är oftast specialutbildade brandbefäl och de får arvode endast vid uppdrag. Det finns även speciella miljörestvärdeledare. Dessa är specialutbildade restvärdeledare med kompetens att hantera miljörelaterade olyckor. På olycksplatsen är de försäkringsbolagens representant och ska organisera restvärderäddningsarbetet.