Försäkringsbranschens Restvärderäddning / Om oss / SFF Event
Skriv ut

SFF Event

Den 13 september deltar Brandskyddsföreningen på Svenska Försäkringsföreningens medlemsmöte för att prata om några delar i det skadepreventiva arbetet för försäkringsbranschen. Merparten av alla försäkringsbolag är medlemmar i Brandskyddsföreningen och/eller har avtal med Brandskyddsföreningen Restvärderäddning.

När katastrofbränder som den i Grenfell Tower inträffar är det i regel flera olyckliga omständigheter som spelar in. Vad vet vi så här långt om händelseförloppet och orsakerna till den snabba brandspridningen. Kan detta hända i Sverige? Vad kan vi göra för att förhindra liknande scenarios. Kan försäkringsbranschen bidra till mer robusta lösningar?

Heta Arbeten är ett samlingsnamn för arbeten med verktyg och utrustning som alstrar värme eller gnistor. 80 % färre bränder direkt orsakade av heta arbeten, är resultatet av de skärpta regler som Brandskyddsföreningen och Försäkringsbolagen införde 1990. Heta Arbeten® är ett skadepreventionskoncept med utbildning och certifiering av människor som arbetar med brandfarliga heta arbeten som utförs på en tillfällig arbetsplats.

Restvärderäddning utförs för att minimera sekundärskador efter brand-, vatten-, trafik-, transport-, och miljöskador. Tidigare uppgick sekundärskadorna vid brand till två tredjedelar av den utbetalda ersättningen. I dag utgör de mindre än hälften av ersättningen, vilket årligen sparar uppskattningsvis 1,5–2 miljarder kronor.

Program

8.00–8.30
Registrering med kaffe och frukostfralla

8.30–9.00
Branden i Grenfell Tower: En väckarklocka eller något som snabbt ska glömmas?

  • Fakta om branden i Grenfell Tower
  • Hur vill Brandskyddsföreningen förändra byggprocessen?
  • Försäkringsbranschens roll

Lars Brodin, brandingenjör, Enheten för Brandsäkerhet 

9.00–9.30
Heta Arbeten® – ett framgångsrikt skadepreventionskoncept

  • Vad är Heta Arbeten®?
  • Vad innebär säkerhetsreglerna Heta Arbeten®?
  • Vem genomför utbildningar Heta Arbeten®?

Pia Ljunggren, Affärsområdesansvarig Heta Arbeten® 

9.30–10.00
Vad är restvärderäddning och vilken nytta innebär restvärderäddningen för försäkringsbolagen?
Marie Hansson, vice VD, Brandskyddsföreningen Restvärderäddning 

Tid

Registrering med kaffe och smörgås från 8.00.
Föredrag mellan 8.30-10.00.

Pris

Kostnadsfritt för personliga medlemmar.
På denna aktivitet går även anställda hos SFF:s företagsmedlemmar kostnadsfritt.

Pris ej medlem/ej anställd hos företagsmedlem: 250 kr.

Anmälan

Anmäl dig här

Har du frågor?

Kontakta Anders Manell, projektledare på Svenska Försäkringsföreningen, anders.manell@forsakringsforeningen.se eller 08-522 789 98