Försäkringsbranschens Restvärderäddning / Avtalsparter

Uppdrag och avtalsparter

Försäkringsbranschens Restvärderäddning arbetar för sina avtalsparter och i dag är bl.a. merparten av de försäkringsbolag som verkar på den svenska marknaden anslutna. Avtalsparter omfattar ett 90-tal försäkringsbolag inklusive captivebolag (som endast försäkrar egen egendom) samt företag och myndigheter utan försäkringar. Exempelvis finns avtal med Kammarkollegiet som försäkrar statlig egendom. Separata avtal finns även med Försvarsmakten och Trafikverket. Dessutom finns det ett specialavtal med Norges Försäkringsförbund om att ta hand om skadad norsk egendom i Sverige och svensk egendom i Norge.

Uppdragen gäller brand-, vatten-, miljö- och transportskador, sanering av väg och järnväg samt evakuering av tåg. Snabba och lämpliga insatser sparar stora värden såväl försäkringsbolag som samhället.

Varje år utförs drygt 3 500 restvärderäddningsuppdrag per år. Tack vare dessa insatser sparas materiella, personella och ekonomiska resurser genom snabba organiserade åtgärder. Tidigare uppgick sekundärskadorna vid brand till två tredjedelar av den utbetalda ersättningen. I dag utgör de 50 procent av ersättningen. Det motsvarar uppskattningsvis 1,5-2 miljarder kronor per år i sparade kostnader. Restvärderäddningsarbetet har även en stor inverkan på att minimera produktionsstopp hos företag, vilket innebär att förlusten av marknadsandelar kan minska avsevärt.

Samtliga avtalsparter kan själv kontakta en restvärdeledare genom att ringa 020-322 322, dygnet rumt, året om.